+420 603 113 771 +420 604 261 564 info@domovseniorusvetice.cz

Činnost našeho domova pro seniory

Služby domova pro seniory Světice

V našem domově pro seniory poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují celodenní péči. V příjemném prostředí domova pro seniory může bydlet až 25 klientů, o které se starají pečovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovnice a další kvalifikovaný personál. Součástí areálu domova je také zahrada, kterou mohou naši obyvatelé využívat k nejrůznějším aktivitám.

Respektujeme jedinečnost a důstojnost každého obyvatele našeho domova. Protože víme, že stáří je důležitá etapa v životě člověka, snažíme se vytvářet příjemné a vstřícné prostředí, kde se obyvatelé cítí spokojeni a v bezpečí. Během pobytu klienta co nejvíce podporujeme v soběstačnosti a vlastní aktivitě.

Ubytování

Pokoje v domově se snažíme co nejvíce přiblížit domácímu prostředí a přitom zajistit klientům co nejvíce soukromí. Pokoje jsou  bezbariérové a jejich součástí je i toaleta, umyvadlo a sprcha. Ke standardnímu vybavení patří polohovací postele, elektronický náramek pro přivolání personálu, pomůcky pro méně pohyblivé, televizor, atd. Naši obyvatelé si samozřejmě mohou vzít i své věci např. obrázky, fotografie, hrneček apod, aby se cítili příjemně. Domov pro seniory je dále vybaven společenskou místností s televizí, společnou jídelnou a venku krásnou zahradou, kterou mohou senioři volně využívat.

Stravování

Poskytujeme stravování klientům 5x denně. Při sestavování jídelníčku spolupracujeme s odborníkem na výživu a zohledňujeme věk, zdravotní stav klienta a případná dietní omezení. Současně přihlížíme k ročnímu období (např. sezónní ovoce), stravu se snažíme co nejvíce přizpůsobit domácímu prostředí. Obyvatelé se stravují ve společné jídelně, pokud jim to však jejich zdravotní stav neumožňuje, je jim strava podávána na pokoji, popř. s pomocí pracovníka domova.

Ošetřovatelská, zdravotní a sociální péče

Mezi základní služby, které Domov pro seniory Světice, s.r.o. nabízí, patří následující:

  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (vstávání z postele, oblékání, pohyb po domově apod.)
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, výlety, účast na kulturních akcích apod.)
  • Jedenkrát měsíčně dochází do domova kadeřnice a pedikérka 
  • Sociálně terapeutické činnosti jako např. canisterapie, trénování paměti apod.
  • Aktivizační činnosti (besedy, koncerty, přednášky, oslavy narozenin atd.)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (komunikace na úřadech, korespondence, nákup atd.)

Výše uvedené služby poskytuje personál přímé péče (pracovníci v sociálních službách), případně sociální pracovník. Rozsah péče je stanoven individuálním plánem, který je součástí smlouvy. O konkrétní podobě poskytované služby se domlouvá klient se svým „klíčovým“ pracovníkem, který klienta seznamuje s nabízenými službami a provází jej během pobytu v domově.

V domově poskytujeme také zdravotní péči, kterou zajišťuje zdravotní sestra a jednou týdně přítomný lékař. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  Neopomíjíme ani rehabilitační péči, kterou si může klient vyžádat, pokud ji nepředepíše lékař.

Zájmové aktivity

Naše obyvatele motivujeme k aktivnímu životu s ohledem na jejich přání a zdravotní stav. Náš domov je vůči veřejnosti otevřený, a tak plánujeme koncerty, případně besedy se studenty a přicházet budou i jiní zajímaví hosté. Navázali jsme spolupráci s nedalekou základní školou Světice, děti chodí pořádat vystoupení v rámci svého pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Kadeřábkové-Březinové. Pro klienty v jejich volném čase nabízíme například, setkání s literaturou, promítání filmu, zahradničení, výtvarné činnosti, společné pečení, zpívání, canisterapii se speciálně vycvičeným psem nebo trénink paměti. Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu Ježíškova vnoučata a plníme tak společně vánoční přání svých klientů.