+420 603 113 771 +420 604 261 564 info@domovseniorusvetice.cz

Ceny služeb

Ceník
Služba Cena / den
Ubytování 305 Kč
Stravování 255 Kč
Celkem 560 Kč

K udržení kvality poskytovaných služeb může přispět kdokoliv formou sponzorského daru. Vítáme jakoukoliv finanční pomoc, která napomůže rozvíjet služby pro naše obyvatele. Tím realizujeme nejlepší možnou péči pro seniora a zároveň vytváříme příjemné prostředí ve kterém žije.

Poskytovatel nabízí další sociální služby dle §35 a §77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nad rámec základních činností. Fakultativní služby si uživatel zvlášť sjednává a provádí se za ně sjednaná úhrada.