+420 603 113 771 +420 604 261 564 info@domovseniorusvetice.cz

Pro koho je služba určena

Pro zájemce o umístění v domově pro seniory

Náš domov je zde pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby po většinu dne.

Jsme tu pro seniory, kteří z důvodu ztráty fyzických či psychických sil nejsou soběstační a jejich rodina, popř. další terénní služby již nestačí péči zajistit. Pokud je senior v takové situaci, je vhodné, aby si žádost podal sám, popř. s pomocí blízkého člověka, lékaře či sociálního pracovníka.

Pokud žádost do Domova pro seniory Světice, s.r.o. přijmeme,  posuzujeme sociální a zdravotní situaci žadatele:

  • Osamělost
  • Krizová situace
  • Zdravotní stav
  • Přemístění
  • Bytové podmínky

a dále věk a výši příspěvku na péči.

Před přijetím se žadatel setká se sociální pracovnicí, případně s jiným odpovědným pracovníkem domova a je seznámen s podrobnostmi ohledně pobytu v domově.

O přijetí rozhoduje pracovní skupina složená z ředitelky domova, sociální pracovnice, vedoucí sestry a vedoucí pečovatelky. Přihlíží se i k názoru lékaře, který v domově ordinuje 1x týdně.

Náš domov pro seniory nepříjmá:

  • Seniory, kteří potřebují stálou péči ve zdravotnickém zařízení
  • Seniory, kteří trpí duševní chorobou, která jim znemožňuje pobyt v kolektivu dalších lidí v otevřeném zařízení
  • Seniory, kteří jsou závislí na alkoholu nebo jiných návykových látkách
  • Seniory, kteří mají infekční nebo parazitární chorobu v jakémkoliv stádiu a formě